Lestijden

Lestijden in overleg, zowel overdag als ‘s avonds.

Vakanties: in de basisschoolvakanties en in de maanden juli en augustus zijn er geen lessen.

Data basisschoolvakanties 2020-2021:

Herfstvakantie           19 oktober t/m 23 oktober
Kerstvakantie            21 december t/m 1 januari
Voorjaarsvakantie     22 februari t/m 26 februari
Goede Vrijdag/Pasen 2 april t/m 5 april
Meivakantie               26 april t/m 7 mei
Hemelvaart                13 en 14 mei 
Pinksteren                  24 mei